Viktiga datum för 2021

Momsen rapporteras två månader efter avslutad period: 

För 1-månadsmoms gäller rapportering av momsen senast den:

November: 17/1-23

December: 13/2-23

Januari: 13/3

Februari: 12/4

Mars: 12/5

April: 12/6

Maj: 12/7

Juni: 17/8

Juli: 12/9

Augusti: 12/10

September: 13/11

Oktober: 12/12

November: 17/1-24

December: 12/2-24

För 3-månadsmoms gäller rapportering av momsen senast den:

Oktober-december: 13/2-23

Januari-mars: 12/5

April-juni: 17/8

Juli-september: 13/11

Oktober-december: 12/2-24

1 års moms

Handlar du från EU under 2022 ska momsen rapporteras 26/2-2023 annars ska den rapporteras den 13 maj. Med anstånd har man till 26 juni.