Viktiga datum för 2021

Momsen rapporteras två månader efter avslutad period: 

För 1-månadsmoms gäller rapportering av momsen senast den:

April 14/6

Maj: 12/7

Juni: 19/8

Juli: 13/9

Augusti: 12/10

September: 12/11

Oktober: 13/12

November: 18/1-22

December: 14/2-22

För 3-månadsmoms gäller rapportering av momsen senast den:

April-juni: 19/8

Juli-september: 12/11

Oktober-december: 14/2-22

1 års moms

Handlar du från EU under 2020 ska momsen rapporteras 26/2-2021 annars ska den rapporteras den 13 maj. Med anstånd har man till 26 juni.