Här samlas lite av all den informationn som finns angående företag och corona.

* Omställningsstöd - har man tappat 30-50% kan man ansöka om omställningsstöd för vissa perioder 2020 hos Skatteverket.

Omsättningsstöd - för enskilda firmor, har man tappat mer än  30% mars-april, 40% maj, 50% juni-juli, 40% augusti-oktober och 30% november-december kan man ansöka om omsättningsstöd hos Boverket.

Permittering: permitteringen utökas att gälla mer än 9 månader och fram till 30 juni 2021.

* Skattefri ”coronagåva” – arbetsgivare kan ge sina anställda skattefria gåvor (ej kontanter) upp till ett värde på sammanlagt 1 000 kr inklusive moms/anställd under perioden juni-december 2020.

* Karens för anställda – förlängs fram till 31 december 2020. Stödet innebär att anställda som har fått karensavdrag från och med 11 mars 2020 har rätt till en schablonersättning (sjukpenning från Försäkringskassan) på 700 kr. Från och med 1 juni 2020 är schablonersättningen 804 kr.

* Regeringen föreslår att staten ska fortsätta att stå för en utökad andel av företagens sjuklönekostnader i ytterligare fyra månader, dvs för januari–april 2021. Ersättningen bygger på de sjuklönekostnader som arbetsgivaren rapporterar i arbetsgivardeklarationen till Skatteverket.

Den schablonersättning som anställda får för första sjukdagen förlängs också till 30 april 2021. Dessutom höjs ersättningen från 804 kr till 810 kr fr o m 1 januari 2021. Schablonersättningen betalas ut av Försäkringskassan och kan sökas av anställda som har fått ett karensavdrag från sin sjuklön från arbetsgivaren.

Även stödet till enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag förlängs till 30 april 2021. Från och med 1 januari höjs stödet till 810 kr per dag för dag 1-14 under sjukperioden.

Det slopade kravet på läkarintyg de första 14 dagarna i en sjukperiod föreslås gälla till och med 30 april 2021. Försäkringskassan meddelade samtidigt att från och med 15 december kommer inga läkarintyg krävas förrän dag 22 i sjukperioden. Detta gäller till och med 31 januari 2021. Inte heller vid vård av sjukt barn kommer läkarintyg att krävas förrän dag 22. Detta ska gälla till och med 30 april 2021.